logo ARID logo Prague Medical

České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
Nadace prof. Rösche

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolte mi Vás jménem organizačního výboru pozvat na XXVI. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP, které se koná pod záštitou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Po podzimním odloženém sympoziu se setkáme v Hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně ve dnech 22. - 24.5. 2022. Využili jsme příznivější dny neděle až úterý, které vám ve většině více vyhovovaly. Hotel, jak jsme se osobně přesvědčili, plně odpovídá našim požadavkům.


Tématy kongresu budou aktuální témata jako onkointervence, žilní intervence, hybridní výkony a novinky v intervenční terapii. Je možné si přihlásit i přednášku v sekci Várií.


Věříme, že letošní pracovní setkání bude patřit jak po odborné, tak i společenské stránce k vrcholným akcím roku 2022. Součástí sympozia budou i nyní velmi atraktivní a navštěvované workshopy a jako již tradičně, bude rovněž sekce přednášek radiologických asistentů a sester věnujícím se intervenční radiologii. Sympozium bude letos opět otevřeno studentům lékařských fakult.


Také bychom rádi navázali na velmi úspěšný charitativní běh proti mozkové mrtvici „Čas je mozek“, výtěžek z akce bude věnován na osvětovou činnost a pomoc pacientům po cévní mozkové příhodě.


V případě nepříznivé epidemiologické situace vás budeme informovat o náhradním termínu uspořádání sympozia, je však velký předpoklad, že sympozium proběhne v plánovaném termínu. Vzhledem k neudržitelnému finančnímu krytí kongresu jsme museli zvýšit registrační poplatky.


Věříme, že odborný a společenský program pro Vás bude atraktivní a v co největším počtu přijedete ve dnech 22. - 24.5. 2022 do Špindlerova Mlýna.


Za programový a organizační výbor CSIR ČLS JEP,prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

Copyright © 2017 - 2022 - pracovni-sympozium.cz

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies. Použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Již nezobrazovat ×