logo ARID logo Prague Medical

České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
Nadace prof. Rösche

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolte mi Vás jménem organizačního výboru pozvat na výjezdní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP. Po jeho odložení kvůli pandemické krizi se sympozium uskuteční v letošním roce na podzim ve dnech od 17. - 19. října 2021. Všichni pevně doufáme, že budeme na podzim schopni uspořádat akci prezenčně a po dlouhé době se sejdeme kontaktním způsobem.


Tématy kongresu budou novinky v léčbě cévní mozkové příhody, intervence za časů COVIDu, embolizační léčba u akutních krvácení v oblasti hlavy, krku a hrudníku, nevaskulární intervence u onkologických onemocnění v urogenitálním systému.


Věříme, že jubilejní pracovní setkání bude patřit jak po odborné, tak i společenské stránce k vrcholným akcím roku 2021. Součástí sympozia budou i workshopy a jako již tradičně, bude rovněž sekce přednášek radiologických asistentů a sester věnujícím se intervenční radiologii.


Také bychom rádi navázali na velmi úspěšný charitativní běh proti mozkové mrtvici „Čas je mozek“, výtěžek z akce bude věnován na osvětovou činnost a pomoc pacientům po cévní mozkové příhodě.


V případě nepříznivé epidemiologické situace vás budeme informovat o náhradním termínu uspořádání sympozia.


Věřím, že odborný a společenský program pro Vás bude atraktivní a v co největším počtu přijedete ve dnech 17. - 19. října 2021 do Mikulova.


Za programový a organizační výbor CSIR ČLS JEP,


doc. MUDr. Jan Raupach, Ph.D.

Prof. MUDr. Antonín Krajina CSc.

Copyright © 2017 - 2021 - pracovni-sympozium.cz

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies. Použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Již nezobrazovat ×