logo ARID logo Prague Medical

České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
Nadace prof. Rösche

 

XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM

 

Čtvrtek 2. 6. 2016

 

16:00-20:00

Registrace účastníků

16:30

Jednání výboru CSIR ČLS JEP

 

 

15:00-17:30

INOVACE V LÉČBĚ MOZKOVÝCH ANEURYZMAT

Satelitní sympózium společnosti Medtronic

 

 

20:00

UVÍTACÍ PŘÍPITEK

(Cook Medical by Arid obchodní společnost, s.r.o)

 

 

Pátek 3. 6. 2016


08:00-11:00

Registrace účastníků

09:00-09:05

ZAHÁJENÍ

 

09:00-10:30

AKUTNÍ ISCHEMICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA I

předsedající: A. Tomek, D. Šaňák, M. Köcher

 

 

Analýza indikátorů kvality cerebrovaskulární péče v ČR za rok 2015? Potřebujeme další intervenční centra?

A. Tomek (Praha)

 

Organizace přednemocniční péče. Je možné identifikovat pacienta s uzávěrem mozkové tepny, který má být vezen do KCC?

D. Václavík (Ostrava)

 

Zobrazení u pacientů s akutní ischemickou CMP do 6 hodin. Jaká varianta je optimální?

J. Vaníček, I. Suškevič (Brno)

 

Zobrazení u pacientů s akutní ischemickou CMP po 6 hodinách.

Můžeme spolehlivě identifikovat pacienty vhodné pro trombektomii?

J. Vaníček, I. Suškevič (Brno)

 

Pacienti léčení po 6 hodině na základě pokročilých zobrazovacích technik. Jaké jsou klinické výsledky?

D. Šaňák (Olomouc)

 

10:30-11:00

PŘESTÁVKA

 

11:00-12:30

AKUTNÍ ISCHEMICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA II

předsedající: F. Charvát, D. Šaňák, M. Köcher

 

 

Organizace nemocniční péče. Návrh sledovaných parametrů.

R. Mikulík, F. Charvát (Brno, Praha)

 

 

Přehled dostupných instrumentárií pro mechanickou trombektomii.

Jsou všechna stejně efektivní? Je výměna instrumentaria efektivní?

Kdy skončit?

F. Cihlář (Ústí nad Labem)

 

Tandemové uzávěry u pacientů s akutní ischemickou CMP.

Známe optimální techniku a medikaci?

M. Lojík (Hradec Králové)

 

Komplikace trombektomie. Muselo se to stát?

D. Šaňák, M. Černá (Olomouc)

 

Úskalí sekundární prevence po ischemickém iktu u pacientů léčených

mechanickou rekanalizací.

A. Tomek (Praha)

 

12:30-13:30

OBĚD

Plenární zasedání CSIR ČLS JEP

 

 

13:30-14:30

RÖSCHOVA PŘEDNÁŠKA

J. Rösch, J. Vítek, L. Steinhart – průkopníci intervenční radiologie

J. H. Peregrin, F. Charvát, J. Raupach (Praha, Hradec Králové)

 

 

OCENĚNÍ

 

 

Čestné členství České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP:

MUDr. Jozef Kováč, CSc.

Doc. MUDr. Jiří Křivánek, CSc.

 

 

Česné uznání České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP:

MUDr. Josef Hořejš, CSc.

 

14:30-15:00

PŘESTÁVKA

 

 

15:00-16:50

NEVASKULÁRNÍ INTERVENCE – POOPERAČNÍ BŘICHO

předsedající: J. Hořejš, J. H. Peregrin

 

 

Statistika nevaskulárních intervencí

J. Pánek (Brno)

 

Spolupráce chirurga a radiologa v řešení pooperačních komplikací

D. Hoskovec (Praha)

 

Komplikace CHCE a peroprační poranění žlučových cest

V. Válek, T. Andrašina, J. Pánek (Brno)

 

Léčba biliárních komplikací po transplantaci jater

J. H. Peregrin (Praha)

 

Resekce jater

J. Beran (Praha)

 

Jak to vypadá po operacích pankreatu

J. Hořejš (Praha)

 

17:00-17:45

THE ERA OF DRUG ELUTION IN PERIPHERAL INTERVENTIONS

Satelitní sympózium společnosti Boston Scientific

 

18:00

CHARITATIVNÍ BĚH

 

20:00

SPOLEČENSKÝ VEČER

(BS Prague Medical CS)

 

 

Sobota 4. 6. 2016


09:00-10:10

AAA – RUPTURA, NESTANDARDNÍ MORFOLOGIE, POKORČILÉ TECHNOLOGIE I

předsedající: P. Utíkal, M. Köcher

 

 

RAAA – rozdíly v diagnostice a plánování EVAR ve srovnání s elektivními

výkony. Máme počítat i s možností plánování EVAR z kalibrační angiografie?

J. Novotný (Praha)

 

RAAA – chirurgická léčba. Je stále metodou první volby? Kde je dnes její místo?

P. Štádler (Praha)

 

RAAA – endovaskulární léčba. Jsou pro ni limity? Pokud ano, kde?

J. Raupach (Hradec Králové)

 

Víme, jaký optimální krevní tlak udržovat u ruptury AAA?

Š. Fritscherová (Olomouc)

 

10:10-10:30

PŘESTÁVKA

 

 

10:30-12:00

AAA – RUPTURA, NESTANDARDNÍ MORFOLOGIE, POKORČILÉ TECHNOLOGIE I

předsedající: M. Malina, M. Köcher

 

 

 

Endovaskulární léčba juxta a pararenálních aneuryzmat abdominální aorty. Kde jsou limity pro FEVAR? Kde již použít BEVAR?

M. Malina (Londýn)

 

AAA a krátký proximální krček. Najde se místo pro standardní EVAR?

P. Vařejka (Praha)

 

AAA type D. IBD Technique. Should we prefer revascularization of both IIAs?

J. Holst (Malmö)

 

AAA a chimney technika. Má být využita jen v akutních situacích nebo ji lze využít i k plánovaným výkonům?

S. Heller (Praha)

 

Dvacet let a dost

P. Utíkal, M. Köcher, M. Černá (Olomouc)

 

10:30-12:55

PARALELNÍ SEKCE RA A SESTER

Předsedající: O. Krahula, Č. David

Novinky v radiační ochraně na pracovištích intervenční radiologie

Č. David (Praha)

Implantace stentgraftu na hybridním sále

D. Vedlich (Praha)

Hormonálna antikoncepcia na vlastné oči

I. Capulič, M. Kolářová (Ostrava)

Proč riskovat, když to jde i jinak ….PTA hemodialyzačního zkratu pod ultrazvukovou kontrolou

P. Moravcová, H. Vojtěchovská, J. Kaván (Praha)

Vertebroplastika - kazuistika

I. Eislerová, T. Nejedlá, D. Vejvodová (Praha)

Polytraumatický pacient – cesta z urgentního příjmu na angiografický sál

A. Kmentová, O. Klima (Praha)

Endovaskulární léčba cévní mozkové příhody – kazuistika

K. Říhová (Praha)

Národní radiologické standardy pro intervenční radiologii

O. Krahula (Praha)

 

 

12:00-12:10

PŘESTÁVKA

12:10-12:55

VARIA

předsedající: M. Roček, T. Jonszta

 

 

Jak efektivně léčit stenózy odvodných žil a anastomóz AV graftu? Predběžné výsledké  klinické studie.

J. Kaván, J. Křivánek, J. Kudlička, L. Forejtová, T. Padrta, P. Matras, J. Malík (Praha)

 

Profylaktický uzávěr vnitřních iliakálních tepen během porodu císařským řezem při poruchách placenty

M. Černá, M. Köcher, K. Huml (Olomouc)

 

Léčba benigních píštělí jícnu krytými biodegradabilními stenty

M. Hazlinger, M.Černá, M. Köche, V. Prášil (Olomouc)

Perkutánní biopsie ze žlučových cest

T. Andrašina, T. Rohan, J.Hustý, J. Pánek, V. Válek (Brno)

Endovaskularní léčba chronických žilních uzávěrů: problém hyperplazie
M. Roček (Praha)

Traumatická transsekce
R. Pádr, M. Polovinčák (Praha)

Příčiny  intrakraniálních krvácení po mechanické rekanalizaci  tepen při iCMP

D. Czerny, T. Jonszta (Ostrava)

 

 

13:00

ZAKONČENÍ SYMPOZIA

Copyright © 2017 - 2019 - pracovni-sympozium.cz

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies. Použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Již nezobrazovat ×