logo ARID logo Prague Medical

České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
Nadace prof. Rösche 

XXII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2017

 

Čtvrtek 1. 6. 2017

 

16:00 - 20:00

Registrace účastníků

16:30 - 18:00

Jednání výboru CSIR ČLS JEP

 

Pátek 2. 6. 2017


08:00 - 12:00

Registrace účastníků09:00 - 09:05

ZAHÁJENÍ

M. Roček, F. Charvát

 

09:05 - 10:30

ISCHEMICKÉ CMP

předsedající: M. Köcher, D. Šaňák

 

 

Technické výsledky endovaskulární léčby iCMP v ČR v roce 2016. Je potřebné rozšířit sledované parametry?

M. Köcher (Olomouc)

 

Klinické výsledky endovaskulární léčby iCMP v ČR v roce 2016. Je potřebné rozšířit sledované parametry?

A. Tomek (Praha)

 

Přednemocniční výběr pacientů s cévní mozkovou příhodou k mechanické rekanalizaci

D. Václavik, M. Bar, L. Klečka, D. Holeš (Ostrava)

 

Problematika trombektomie u pacientů na antikoagulační terapii

D. Šaňák (Olomouc)

 

Jaká je ideální medikace u pacientů s akutní iCMP a tandemovým uzávěrem?

M. Lojík (Hradec Králové)

Jak si to CT vysvětlit?

J. Malík, F. Charvát (Praha)

 

10:30 - 11:00

PŘESTÁVKA

 

11:00 - 12:30

KAROTIDY - kontroverze

předsedající: F. Charvát, D. Netuka

 

 

Ischemic stroke

I. Szikora (Budapest)

 

 

Kontroverze řešení stenózy bulbu ACI

D. Netuka, F. Charvát (Praha)

 

Disekce ACI

J. Lacman (Praha)

 

MRI před a po implantaci karotického stentu

J. Vrána (Praha)

 

Sonobirdie

D. Netuka, D. Škaloudík (Praha)

 

12:30 - 13:00

Plenární zasedání CSIR ČLS JEP

13:00 - 14:00 OBĚD

 

 

14:00 - 14:45

RÖSCHOVA PŘEDNÁŠKA

iCMP

F. Cihlář (Ústí nad Labem)

 

 

OCENĚNÍ

 

 

Čestné členství České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP:

Doc. MUDr. Stanislav Buřval, Ph.D.

 

Čestné uznání České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP:

MUDr. Miroslav Lojík

 

14:45 - 15:15

PŘESTÁVKA

 

 

15:15 - 17:00

HEMORAGICKÉ CMP

předsedající: F. Charvát, M. Sameš

 

 

Intrakraniální aneurysmata

M. Sameš (Ústí nad Labem)

 

Pial AVM

R. Chapot (Essen)

 

Durální AVM

F. Charvát (Praha)

 

Kazuistika z Liberce

M. Šercl (Liberec)

 

Kazuistika z Ústí nad Labem

F. Cihlář (Ústí nad Labem)

Jak kontrolovat aneuryzmata po klipu a koilu

J. Malík (Praha)18:00

CHARITATIVNÍ BĚH "Čas je mozek"

 

 

Sobota 3. 6. 2017


09:00-10:10

AAA

předsedající: M. Köcher, M. Malina

 

 

Semikonzervativní léčba aortální infekce – změna paradigmatu

M. Malina (Londýn)

 

What is a hostile infrarenal neck and when which technique should be used rather than standard EVAR

T. Resch (Malmö)

 

Population based aortic aneurysm screening - results and thoughts based on real life data from national coverage program

J. Holst (Malmö)

 

10:10 - 10:30

PŘESTÁVKA

 

 

10:30 - 12:00

PORTY A SHUNTY

předsedající: J. Lacman, V. Chovanec

 

 

 

Trombóza dialyzačního zkratu - chirurgická intervence

A. Svobodová (Praha)

 

Možnosti endovaskulární léčby při trombóze dialyzačního zkratu

J. Kaván (Praha)

 

PICC, tunelizovaný CŽK, port - současná situace v ČR

J. Charvát (Praha)

Obnovení funkce centrálního žilního portu pomocí nízkodávkové trombolýzy

V. Chovanec, J. Raupach, J. Vacková, P. Čabelková, O. Renc, P. Žák, E. Kubala (Hradec Králové)

Zajištění žilního vstupu pomocí PICC

V. Chovanec, J. Raupach, O. Renc, P. Čabelková, P. Vyletová, D. Klimešová (Hradec Králové)

 

09:30 - 11:30

PARALELNÍ SEKCE RA A SESTER SÁLŮ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

předsedající: O. Krahula, Č. DavidHistorie radiační ochrany v radiologii a její současnost v intervenční radiologii

Č. David (Praha)

Intervenční výkony na hybridním operačním sále

D. Vedlich (Praha)

Legislativní změny v radiační ochraně - dopad v každodenní praxi

O. Krahula (Praha)

Nej, nej z aneutyzmat

K. Říhová, P. Petreje (Praha)

Vybrané aspekty práce sestry na intervenční radiologii

L. Vacková (Praha)

Nové postprocessingové možnosti v intervenční neuroradiologii a angiologii ve FN Ostrava

I. Capulič (Ostrava)

Ke komplikacím občas dochází....

I. Capulič (Ostrava)

Zavádění PICC (z periferie zavedeného centrálního katétru) sestrou

P. Vyletová, V. Chovanec, D. Klimešová (Hradec Králové)

Dětský pacient na angiografickém sále – kazuistika

A. Kmentová, O. Klíma, M. Mazurová (Praha)

Lymfografie – metoda téměř zapomenutá

I. Eislerová,T. Nejedlá (Praha)12:00 - 12:10

PŘESTÁVKA12:10 - 12:55

NEVASKULÁRNÍ INTERVENCE

předsedající: M. Roček, R. Kříž

 

 

Intervence na páteři

R. Kříž (Praha)

Radiofrekvenční ablace osteoidního osteomu

R. Pádr (Praha)

 

 

Statistika nevaskulárních/onkologických intervencí – 2016

J. Pánek, T. Andrašina (Brno)

Ireverzibilní elektroporace žlučových cest endoluminálním přístupem

T. Andrašina, J. Pánek, D. Červinka, I. Svobodova, T.Rohan, V.Válek (Brno)13:00

ZAKONČENÍ SYMPOZIA

Copyright © 2017 - 2019 - pracovni-sympozium.cz

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies. Použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Již nezobrazovat ×