logo ARID logo Prague Medical

České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
Nadace prof. Rösche

Program sympozia v PDF

ČTVRTEK 31. května 2018

 

15:00 – 20:00

 

Registrace účastníků

 

 

WORKSHOPY – kongresový sál III a IV

 

 

16:00 – 16:45

Intervenčně – onkologické portfolio Terumo: chemoembolizace, radioembolizace a výhled do budoucna

Dr. Pierleone Lucatelli, Intervenční radiologie, Sapienza university of Rome

Workshop sponzorovaný společností EndoTech

17:00 – 17:45

Perfuzní zobrazení u CMP – PROČ?

Aneb radiologický a neurologický pohled na potřebu a způsob provedení perfuzního zobrazení, praktické zkušenosti z centra užívající RAPID software

MUDr. Petra Cimflová, Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (Brno)

Workshop sponzorovaný společností Medtronic

 

17:45 - 19:00

Jednání výboru CSIR ČLS JEP

 

PÁTEK 1. června 2018 – kongresový sál I a II

 

08:00 - 14:00

 

Registrace účastníků

09:00 - 09:05

ZAHÁJENÍ

M. Roček

09:05 - 10:30

ONKOINTERVENCE U ONEMOCNĚNÍ JATER

předsedající: V. Válek, Z. Linke

 

 

Postavení intervenčních metod u onkologických onemocnění jater

Z. Linke (Praha)

 

Vaskulární onkointervence v oblasti jater

P. Duras, J. Ferda, V. Třeška, J. Fínek (Plzeň)

 

Nevaskulární onkointervence v oblasti jater (přehled metod a co je nového)

T. Andrašina, V. Válek (Brno)

 

Komplikace embolizačních výkonů v oblasti jater

J. Hustý, T. Andrašina, D. Bartušek, J. Pánek (Brno)

 

Embolizace portální žíly

J. Peregrin (Praha)

 

Kombinované řešení cholangiocelulárního karcinomu jater

P. Duras (Plzeň)

 

RFA jaterních metastáz

J. Hořejš (Praha)

Statistika nevaskulárních/onkologických intervencí – 2017

J. Pánek, T. Andrašina (Brno)

10:30 - 11:00

PŘESTÁVKA

 

 

11:00 - 12:30

EMBOLIZACE V UROLOGII a GYNEKOLOGII

předsedající: M. Černá, J. Kaván

 

 

Embolizační léčba děložních myomů

J. Kaván, J. Křivánek, M. Mára (Praha)

 

 

Embolizační léčba pánevní kongesce

R. Kříž (Praha)

 

Profylaktický uzávěr vnitřních iliakálních tepen u pacientek s poruchou placenty

M. Černá, K. Huml, M. Köcher, V. Prášil (Olomouc)

 

Embolizace poporodního krvácení

J. Hustý, D. Bartušek, J. Boudný, J. Pánek (Brno)

 

Vaskulární erektilní dysfunkce

R. Pádr, M. Polovinčák, M. Roček, M. Chocholatý (Praha), P. Hanek (Příbram)

 

Je embolizace děložních myomů jen pro trpělivé pacientky?

L. Forejtová, P. Matras, J. Kaván (Praha)

 

Posttraumatický priapismus

M. Polovinčák (Praha)

 

12:30 - 13:00

Plenární zasedání CSIR ČLS JEP

13:00 – 14:00

OBĚD

14:00 - 14:45

RÖSCHOVA PŘEDNÁŠKA

Pohled na léčbu portální hypertenze

P. Hůlek, A. Krajina (Hradec Králové)

 

 

OCENĚNÍ

 

Čestné členství České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP:

prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.

 

 

Čestné uznání České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP:

MUDr. Milan Novák (Plzeň)

MUDr. Milouš Derner (Ústí nad Labem)

 

14:45 - 15:15

PŘESTÁVKA

 

 

15:15 - 16:30

TIPS

předsedající: A. Krajina, P. Hůlek

 

TIPS v ČR

A. Krajina, P. Hůlek (Hradec Králové)

cTIPS with controlled expansion: initial experience

G. Maleux  (Leuven, Belgium)

W. L. Gore & Associates

 

Prevence a léčba encefalopatie u TIPS

A. Krajina, T. Fejfar, P. Hůlek, V. Chovanec, J. Raupach (Hradec Králové)

 

 

Diskuze nad kazuistikami A. Krajina, P. Hůlek:

Panel: M. Černá (Olomouc), J. Hustý (Brno), T. Fejfar, M. Lojík  (Hradec Králové), R. Pádr, J. Peregrin (Praha)

 

17:30

CHARITATIVNÍ BĚH "Čas je mozek"


SOBOTA 2. června 2018 – kongresový sál I a II


 

09:00-10:15

INTERVENCE U DĚTÍ předsedající: F. Charvát, R. Pádr

 

Endovaskulární léčba cévních traumat u dětí

V. Procházka, T. Jonszta, D. Czerný, J. Krajča, L. Pleva, V. Ječmínek, M. Šír (Ostrava)

 

Cévní neurointervence u novorozenců, kojenců a batolat

F. Charvát, R. Pádr, J. Lacman, V. Beneš (Praha)

 

Arterioportální  intrahepatický zkrat kojence

R. Pádr, M. Roček (Praha)

 

Akutní novorozenecká trombóza aorty a DDŽ

M. Roček, R. Pádr (Praha)

 

Agenéza VCI, hemangiomy, trombofilní stav - trombolýza DKK u mladých pacientů

V. Procházka, T. Jonszta, D. Czerný, J. Krajča, J. Gumulec, P. Khun (Ostrava)

 

Hemoptýza u dětského pacienta

R. Pavlík (Praha)

 

PTC/PTD u malého dítěte

M. Polovinčák (Praha)

10:15 - 10:45

PŘESTÁVKA

10:45 - 12:15

NOVINKY

předsedající:  F. Cihlář, M. Roček

 

CMP

M. Šrámek (Praha), F. Cihlář (Ústí nad Labem)

 

AAA

M. Malina (Londýn)

 

Žilní intervence ,,pro a proti”

M. Roček (Praha), P. Vařejka (Bratislava)

12:15 - 13:00

VARIA

předsedající:  V. Chovanec, R. Pavlík

 

Endovaskulární léčba cévních komplikací při kanylaci centrálních žil

- zkušenosti jednoho centra

V. Chovanec, O. Renc, M. Lojík, J. Raupach, S. Jiška, R. Malý, I. Guňka,

A. Krajina, (Hradec Králové)

Hybridní výkony na tepenném řečišti

R. Pavlík, M. Roček, R. Pádr, M. Polovinčák (Praha)

 

 

CMP při extrakraniální disekci vnitřní krkavice - endovaskulární léčba

V. Chovanec, M. Lojík, O. Renc, D. Krajíčková, E. Vítková, I. Guňka, J. Raupach,

A. Krajina (Hradec Králové)

 

Nesnáze při embolizaci krvácení - trojlístek kazuistik

V. Machačka, M. Šercl, V. Mellanová, L. Endrych (Liberec)

 

Možnosti intervenční radiologie při metastatickém rozsevu do skeletu

J. Křístek, L. Pazourek, M. Prášek (Brno)

13:00

ZAKONČENÍ SYMPOZIA


SOBOTA 2. června 2018 – kongresový sál III a IV

 

 

09:30 - 11:30

PARALELNÍ SEKCE RA A SESTER SÁLŮ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

předsedající: T. Schilla, O. Krahula

 

Syndrom pánevní kongesce. Je opravdu vzácný?

I. Eislerová, G. Kubíčková (Praha)

 

Specializované výkony na pracovištích intervenční radiologie

L. Zákravská, J. Lacman (Praha)

 

Jak to děláme v Motole – kazuistiky

A. Kmentová, M. Mazurová (Praha)

 

Národní radiologické standardy v intervenční radiologii

O. Krahula (Praha)

 

Využití NUS v kardiologii

B. Halmová, J. Beňová (Praha)

 

Stroke

L. Lockerová (Brno)

 

Radiační ochrana sester na katetrizačním sále

J. Slaninová (Hradec Králové)

 

Jak se u nás dělají srdce – kazuistiky

E. Fajfrová (Praha)

 

Copyright © 2017 - 2019 - pracovni-sympozium.cz

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies. Použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Již nezobrazovat ×