logo ARID logo Prague Medical

České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
Nadace prof. Rösche

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


chci Vás co nejsrdečněji pozvat jménem organizačního a programového výboru na XXIII. pracovní sympozium České společnost intervenční radiologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně, které se bude konat od 31. května – 2. června 2018 v prostorách Orea Hotelu Sklář v Harrachově.


Vybrali jsme atraktivní témata: Onkointervence, Embolizace, TIPS, Intervence u dětí, Novinky. Předpokládáme účast odborníků z jiných společností, kterých se témata týkají. Součástí sympozia bude rovněž sekce radiologických asistentů a sester, kteří se věnují intervenční radiologii. Můžeme se těšit i na aktivní účast významných zahraničních hostů. Zajistíme finanční podporu účasti, budoucích kolegů z lékařských fakult.


Chceme navázat na úspěšný charitativní běh „ Čas je mozek“, který bude pro větší prezentaci významu charity otevřen široké veřejnosti.


Aktivitu členů společnosti bychom rádi zvýšili finančním ohodnocením nejlepšího článku na intervenční tématiku za poslední dva roky.


V současné době složitých ekonomických podmínek oceňujeme účast a podporu firem, bez nichž by se toto setkání nemohlo uskutečnit.


Věříme, že podobně jako v minulých letech se zúčastníte našeho sympozia v hojném počtu.


prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

předseda České společnosti intervenční radiologie

Copyright © csir2017.cz

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies. Použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Již nezobrazovat ×